Begjærer Sparebanken Nord-Norge konkurs

BEGJÆRT KONKURS: Sparebanken Nord-Norge er begjært konkurs av et selskap i Finnmark.