Ti dager før anbudsrunden for hele det store prosjektet med å oppgradere Stakkevollveien trekker kommunen seg fra hele opplegget.

– Vi turte helt enkelt ikke å gjennomføre anbudsrunden for oppgraderingen. Da ville vi risikere å miste kontrollen over kostnader og fremdrift, sier byutviklingsbyråd Ragni Løkholm Ramberg.

Gigantprosjekt

Kort bakgrunn: Kommunen har vedtatt å bruke 185 millioner kroner på oppruste Stakkevollveien fra Kullkransvingen til Breivika. Prosjektet har vært planlagt i mange år, og pengene er hovedsakelig hentet fra den lokale drivstoffavgiften.

Oppdraget med å ruste om strekningen med gang- og sykkelveier, kollektivfelt og nytt veidekke ble tidligere i vinter lagt ut på anbud med frist satt til neste fredag – den 11. mars.

Men ti dager før anbudsfristen løper ut er nå oppdraget altså trukket.

– Det er kommet inn flere klager på reguleringsplanen som er sendt til fylkesmannen for avgjørelse, og før disse klagene er ferdigbehandlet kan ikke vi gjennomføre anbudsrunden, sier Ramberg.

Må settes på vent

Hun synes det er trasig at planene nå må settes på vent.

– Vi må bare håpe at saksbehandlingen hos fylkesmannen går fort, og vi har fra kommunens side prøvd å få fortgang i arbeidet, sier byråden.

Hun understreker at det er lovlige klager som er kommet inn i god tid, men beklager samtidig at disse klagene får store konsekvenser.

Klagene dreier seg om adgang til eiendommer langs Stakkevollveien, plassering av sykkelbane, samt plassering av busstopp.

Klagene ble behandlet i byrådsmøte i februar, men ble avvist. Da sendes de per automatikk over til fylkesmannen for behandling.

Store konsekvenser

Om fylkesmannens saksbehandling drar ut på tid vil det både medføre store forsinkelser og risiko for fordyring av hele prosjektet.

– Jeg vil ikke spå utfallet hos fylkesmannen eller hvor lang tid det kan ta å få sakene avgjort, sier Ramberg.

Å gjennomføre en anbudsrunde uten å ha fått avgjort klagene er imidlertid uaktuelt.

– Vi kan ikke ta sjansen på å inngå avtaler med selskaper og at det senere viser seg at vi ikke kan gå i gang med arbeidet. Det risikerer vi å tape store penger på, og budsjettet for oppgraderingen er allerede veldig skjørt, sier byråden.

foto
OMFATTENDE: Trafikkapasiteten på Stakkevollveien er sprengt i dag, og opprustningsprosjektet skulle blant annet gi gang- og sykkelveier, kollektivfelt og ny trafikkregulering.
foto
TRUKKET: Byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg, så seg nødt til å trekke anbudsforespørselen for Stakkevollveien.