Det gikk ikke stille for seg da Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet i fjor offentliggjorde at det skulle innføres parkeringsavgift på universitetets parkeringsplasser. 1. september i år måtte studentene åpne lommeboka for å parkere, og mange velger heller å rømme til nærliggende, gratis parkeringsplasser.

Det gjør blant annet Filip Tajsic (19) og Amalie Steen Rosten (20). De parkerer daglig ved Fløyahallen, hvor de ennå kan stå gratis.

– Vi har faktisk ikke råd til å betale 40–50 kroner i parkering om dagen. Med et allerede stramt studentbudsjett blir det faktisk et solid påslag i økonomien hvis man summerer opp dager og uker, sier Tajsic.

Dyrt med buss

De to bor på Fagereng, og selv om bussen går blir alternativet for dyrt, mener de to.

– Jeg jobber i Tennisklubben, så jeg benytter meg heller av gratis parkering utenfor lokalene der, sier Tajic.

– Det koster flere hundre kroner for et månedskort på bussen, og hvis man ikke tar så mye buss er det veldig dyrt å kjøpe månedskort. Enkeltbillettene man kjøper om bord koster 50 kroner, og i appen skilles ikke studenter fra vanlig voksenbillett. Dermed blir alternativet med buss veldig dyrt i lengden, sier Rosten.

Uten et gratis parkeringsalternativ blir gode råd dyre for de to.

– Hvis det ikke hadde vært gratis å parkere her ved Fløyahallen ville det vært katastrofe, sier Tajsic.

Vil ha P-avgift

Men det kan snart bli tilfelle, dersom Magne Ripmann, daglig leder i idrettsforeningen Fløya, får det som han vil. Før helgen kontaktet han kommunen med ønske om at Fløya skal få regulere parkeringsplassen utenfor hallen.

– Vi eier en veldig liten del av parkeringsplassen, men det er vi som står for brøyting og vedlikehold, sier Ripmann.

Han og kollegene har merket tilsiget av parkerte biler i et halvt år, men etter at UiT iverksatte parkeringsavgiften er parkeringsplassen full hele dagen gjennom.

– Per nå er det ikke så mye vi får gjort siden kommunen eier arealet, men vi håper vi får til en løsning hvor det innføres parkeringsavgift. Det er den eneste måten vi kan få bukt med dette problemet på, sier Ripmann.

Han peker på at egne ansatte og brukerne av hallen ikke lengre er sikret parkeringsplass fordi blant annet studenter okkuperer gratisparkeringen.

– Slik situasjonen er nå er parkeringsavgift det vi ser som den eneste løsningen for å sikre plass til våre besøkende. Men en eventuell inntekt vi skulle få av dette vil bli brukt til å ruste opp plassen, understreker han.

– Vellykket innføring

Erland Loso, avdelingsdirektør ved UiT, har fått få negative tilbakemeldinger fra studenter.

– Det har faktisk kommet overraskende få tilbakemeldinger fra studentene etter innføringen av parkeringsavgiften, sier Loso.

De tilbakemeldingene som har kommet går mest på den praktiske løsningen.

– Den første dagen hadde vi noen tekniske utfordringer, men disse ble raskt løst. Utover det har vi fått mange færre, negative tilbakemeldinger enn vi hadde forventet.

Det koster fem kroner per time å parkere på UiTs parkeringsplasser for studenter og ansatte.

– Vi har ikke gjennomført noen konkrete tellinger på om færre bruker bilen nå enn tidligere, men min oppfatning er at det er mye bedre tilgang til parkering nå enn det har vært før. Det virket som at de som har mulighet til å velge et annet alternativ, som sykkel eller buss, er mer tilbøyelig til å gjøre det nå. Det er også tilbakemeldingen fra Sykkelbyen Tromsø, sier Loso.

– Så er det klart at omliggende parkeringsplasser kanskje får noe av trykket, folk ser jo sitt snitt til å flytte på seg. Men fortsatt velger mange parkeringen på universitetet, i og med at den er billig.

Oppsummert mener Loso at overgangen til parkeringsavgiften har vært vellykket.

–Vår vurdering er at parkeringspresset er dempet, og det er bedre parkeringstilgang for besøkende ved universitetet. Det er også viktig å understreke at de midlene vi får inn fra parkeringen skal brukes til sykkelparkering, dusjer på campus og tørkeskap – for å nevne noe. Dette vil vi få på plass fortløpende, og vi tar gjerne imot innspill fra studenter og ansatte om hva vi bør prioritere, sier Loso.