Redningshelikopter greide å lande med vaier i rotoren