Flere reiser med NSB – men de fleste tar buss

foto