Gallup: 53 prosent av skottene sier nei til uavhengighet

foto