– Dette er vanskelige saker å håndtere, sier Torill Varberg.

Hun er studentombud ved UiT og snakker om saker der studenter melder fra om seksuell trakassering. Selv om studentombudets oppgave ikke er å behandle sakene, gir hun råd til berørte studenter og kan melde saken videre i systemet.

Nesten alle vil være anonyme

Til nå i år har Varberg fått syv henvendelser der studenter har meldt fra om trakassering fra andre studenter. Ingen av sakene omfatter UiT-ansatte.

– Jeg tilbyr alle å ta saken til ledelsen, men da kan jeg ikke love anonymitet, siden det ofte er snakk om små studiemiljøer, og man lett kan skjønne hvem som har meldt fra. Jeg har kun tatt én sak videre i år.

– Er det snakk om grove saker?

– Det er vanskelig å svare på. Jeg har dessuten bare hørt den ene siden av saken.

TAR GREP: UiT-rektor Anne Husebekk er glad studentene tar #metoo-kampanjen på alvor og sier tydelig fra om at ledelsen gjør for lite. Hun lover nå enklere rutiner for å melde fra om seksuell trakassering. Arkiv

UiT-rektor Anne Husebekk kjenner ikke til den ene saken som skal ha blitt tatt videre.

– Det er ikke meldt om saker til ledelsen, men jeg er orientert om sakene som er meldt til ombudet, der studenter har trakassert andre studenter.

– Store mørketall

En undersøkelse fra Universitetet i Agder viste at én prosent av studentene hadde blitt seksuell trakassert av ansatte. Åtte prosent hadde opplevd å bli trakassert av medstudenter.

– Skremmende tall! Om de er representative, vil det si at henholdsvis 3.000 og 24.000 studenter på landsbasis har opplevd dette. UiT må gå i bresjen, slik at vi får vekk denne forferdelige ukulturen, sier leder Ida-Elise Seppola Asplund og nestleder Aleksander Berget i Studentparlamentet ved UiT.

De to er denne uka i Trondheim for å møte studentparlamentene ved de andre store universitetene. Seksuell trakassering er blant temaene.

– Antall meldte tilfeller ved universitetene har eskalert, men ikke i Tromsø. Det er sterkt urovekkende, for vi tror det tyder på store mørketall. Det er lite trolig at UiT har et mindre omfang enn andre, sier Berget og får støtte av rektor.

Få melder fra: Studentombud Torill Varberg opplyser at hun kun har fått syv henvendelser fra studenter om seksuell trakassering i løpet av 2017. Seks av dem ble ikke sendt videre til ledelsen. Arkiv

– Det er liten grunn til å tro at forholdene er annerledes ved UiT, og vi kan ha mørketall på dette området, sier Husebekk.

– Si fra!

På Universitets- og høgskolerådet (UHR) sitt representantskapsmøte i november vedtok rådet å opprette en komité som skal kartlegge seksuell trakassering i norsk akademia.

– Det er bra, men det er viktig at vi også får en kartlegging på institusjonsnivå. Det er enklere å ta tak i problemet når man har konkrete tall på bordet, sier Asplund, som tror få meldte tilfeller ved UiT kommer av mangelfull kartlegging.

– Nå ønsker vi at alle studenter som har opplevd trakassering, sier fra, slik at universitetet får vite hvor skoen trykker.

– Hvordan kan man si fra?

– Meld fra til studentombudet, en rådgiver eller nærmeste lærer. Studenter kan selvsagt også oppsøke oss i Studentparlamentet for å få råd, sier hun.

Møtte ledelsen tirsdag

Studentparlamentet møtte tirsdag denne uka UiT-ledelsen.

– Vi etterlyste flere tiltak og en mer omfattende kartlegging. Hvis UiT ønsker å få fram sakene som eksisterer, må de få ut fingeren og gjøre konkrete tiltak. Det har vært for veikt til nå. Jeg synes vi møtte litt motstand, og vi opplever at ledelsen setter seg på bakbeina, sier Berget i Studentparlamentet.

– UiT skal ha gode systemer for varsling og oppfølging i tilfeller der det blir meldt om seksuell trakassering. Jeg er svært glad for at studentene tar #metoo-kampanjen på alvor og er tydelig overfor ledelsen at de synes vi gjør for lite, svarer rektor Husebekk.

Ifølge rektoren har UiT-ledelsen etter møtet satt i gang arbeidet med å forenkle rutinene for å melde fra om seksuell trakassering ved universitetet.