– Dette ble avdekket under en ransaking på to av skipene til rederiet, opplyser assisterende sysselmester Sølvi Elvedahl.

Politiadvokat Magnus Rindal Fredriksen hos Sysselmesteren forteller at bakgrunnen for ransakingen av de to skipene var en bekymringsmelding.

– Bakgrunnen var en bekymringsmelding fra forvaltningsavdelingen. På den bakgrunn ble det opprettet en straffesak og iverksatt etterforskning. Vi ba Nord-Troms tingrett om tillatelse til ransaking, noe vi fikk medhold i, sier Fredriksen til NTB.

– Det er snakk om et cruisefartøy. Det er ikke mulig å si noe om rederiets nasjonalitet på nåværende tidspunkt, forteller Fredriksen.

Han opplyser at det utenlandske rederiet er siktet i saken.

– Saken er under etterforskning, og det er gjennomført etterforskningsskritt. Når etterforskningen er ferdigstilt, vil saken påtaleavgjøres. Det er rederiet som er siktet i saken, sier Fredriksen.

Sysselmesteren har beslaglagt våpnene og ammunisjonen som ble funnet på skipene.

– Vi anser forholdet som en grov overtredelse av våpenlovgivningen, og rederiet må regne med å få en foretaksstraff. I tillegg vil inndragning av våpen og ammunisjon bli vurdert, sier Elvedahl.

– Sysselmesteren driver nå med en aktiv kontroll av at våpenregelverket blir etterfulgt, fortsetter hun.