Vil ikke prioritere kulturlinjene på Kongsbakken

foto