Naboene hevdet de hadde rett til å bruke eiendommen som snødeponi – nå er dommen klar