Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge på 3,14 prosent i første kvartal 2023 er 0,19 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen. I samme kvartal i fjor slo Statens pensjonsfond Norge referanseindeksen med 0,3 prosentpoeng.

Avkastningen til renteporteføljen var på 3,25 prosent, som er 0,32 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen i første kvartal i år. I første kvartal i fjor var avkastningen til renteporteføljen på nivå med referanseindeksen.

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond på vegne av Finansdepartementet.

– Markedet holdt seg godt oppe tross bankuro, men det er svakhetstegn, sier administrerende direktør Kjetil Houg i Folketrygdfondet.

– Oslo Børs var svakest i Norden i kvartalet, og vi har sett et kraftig fall i kronekursen, sier han.