Vil rive denne rønna i sentrum, og bygge nytt

foto