2022 var det svakeste året for nye boliger siden finanskrisen – men i Troms er situasjonen en helt annen

foto