– Over hele landet er det nå moderat snøskredfare, med unntak av Svalbard som har faregrad 3, noe som tilsvarer betydelig fare, opplyser vaktleder Håvard Toft i NVEs snøskredvarsling til NTB.

Han sier at faregraden er stabil på et moderat nivå over så å si hele landet.

Hallingdal er det eneste stedet i landet hvor faregraden er 1, noe som tilsvarer liten fare.

Fredag mistet fire personer livet i tre snøskred i Troms. Flere turister trosset snøskredfaren og bevegde seg mot fjellområdene i blant annet i Lyngen. Gjennom helgen og i starten av uka har snøskredfaren minket gradvis, og onsdag var det ikke ventet noen naturlige skred, sier Toft.

– Alle som skal ut på tur i fjellet, bør gå inn på varsom.no for å sjekke snøskredfaren.