48 prosent tror på koronavaksine allerede i år

foto