Terrorbekjempelse på agendaen på EUs utenriksmøte

foto