Bergensbanen igjen åpen for trafikk etter snøskred

foto