– Ikke sikkert at noen av de 15 bomstasjonene settes opp

foto