Gjør hele festivalen gratis for å hylle brannfolk, frivillige og ofre

foto