I går skrev iTromsø om undersøkelsen som avdekket narkotikabruk ved UiT - Norges arktiske universitet. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at det er tre fakulteter som særlig skiller seg ut: biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) og kunstfakultetet.

- Jeg må innrømme at tallene kommer litt overraskende på meg, men på en annen side vet man jo at dette er noe som skjer i samfunnet, sier rektor ved universitetet, Anne Husebekk.

Hun har vanskelig for å tro at studentene ved UiT tenker annerledes på lettere narkotiske stoffer enn andre ungdommer i samfunnet.

- Man liker å tro at det ikke er til stede, men det er litt naivt å tro at ingen bruker det, sier rektoren.

Særlig bekymret for hasjbruken

Undersøkelsen viser at 8,6 prosent av studentene ved kunstfakultetet svarer at de har brukt hasj minst fem ganger det siste halvåret, og 5,5 prosent har brukt beroligende midler.

Ved BFE-fakultetet svarer 6,9 prosent at de har brukt hasj, og 0,8 prosent har svart at de har brukt både LSD, amfetamin og ecstasy. Ved HSL-fakultetet svarer 0,5 prosent at de har brukt syntetiske cannabinoider, eller ”spice” i tillegg til hasj.

- Jeg deler bekymringen til Studentparlamentets leder, Daniel Hermansen, om tallene som sier noe om hasjbruken, sier Husebekk.

Tar avstand

Husebekk tar sterk avstand til bruk av narkotika, og tror en måte aksjonere mot stoffene er ved å ha fokus på holdningsskapende arbeid.

- Om UiT tar mer avstand offisielt kan det hende vi ser resultater. Vi må også vurdere om det kan være aktuelt med en kampanje. Det er ikke på noen måte rapportert til meg om problemer av denne sorten, men det er klart at om det er avdekket bruk, så må man problematisere det ettersom dette er noe vi ikke ønsker å ha noe av, fastslår Husebekk, og sier at saken er noe som må diskuteres med ledelsen og dekanene for å sikre en felles holdning.

Ifølge UiT-rektoren er det mest bekymringsverdige tallene for kunstfakultetet.

- Men hva det kommer av er vanskelig å si. Man kan ikke si det er rart at man gjør slike funn, men det betyr ikke at det er greit, avslutter Husebekk.