Dette huset ble 85 cm for høyt

SKJEMMENDE: Dette boligprosjektet i Hagaveien er stoppet av kommunen. Naboene betegner bygget som skjemmende. I tillegg til høyden, reageres det på at deler av veien er benyttet for å få til en innkjørsel til garasjene. Foto: John Strandmo