Jurist i byggesaksseksjonen, Frank Bjørkum, har varslet byggherre Svein Hugo Hansen at bruddet på byggehøyden ikke er akseptabelt.

80–90 centimeter

– I utgangspunktet ble utbygger gitt en dispensasjon for høyden som ble satt til 7,5 meter. Nå snakker vi om en overskridelse på ytterligere 85 centimeter. Da dette ble avdekket av kommunens egne folk, ble det tatt affære, sier Bjørkum.

Det aktuelle boligprosjektet ligger i Hagaveien 39. I juni var Byutvikling på befaring og kunne konstatere at garasjegulvet, som ligger på hovedplanet, er altfor høyt i forhold til gateplanet.

Økt etasjehøyde

– I tillegg til at hele boligprosjektet er løftet i terrenget, er også etasjehøyden økt i forhold til det som kommer fram i byggesøknaden. I sum utgjør det overskridelser som ikke kan godkjennes.

I brevet fra Byutvikling gjøres det klart overfor Svein Hugo Hansen at avvikene ikke kan ordnes på annen måte enn at byggehøyden reduseres. Inntil det er avklart, er byggearbeidene stanset.

Følger opp

Frank Bjørkum understreker at kommunen vil følge opp saken.

– Nå er det ikke opp til meg å avgjøre utfallet. Derfor kan jeg ikke si hva kommunen vil forlange i denne saken. Men uansett er det uakseptabelt at en utbygger ikke forholder seg til de tillatelser som blir gitt, sier juristen.

Utbygger Svein Hugo Hansen sier at han har engasjert firmaet Kreahvita for å føre saken mot kommunen. Likevel sier Hansen at han håper på en minnelig løsning.

Ansvarlig søker

Daglig leder Trond Pedersen presiserer at selskapet foreløpig ikke har noen rolle i saken.

– Vår oppdragsgiver ønsker at vi skal stå som formell søker for prosjektet. Det betyr at ny søknad må utarbeides.

Pedersen presiserer at Svein Arne Hansen beklager det som er skjedd og at han er innstilt på å rette opp det som kommunen påpeker.

Dialog med naboene

Pedersen påpeker at det er kommunen og ikke naboene som har kommet med innvendinger. Derfor har han håp om at dialog med begge parter skal gi et resultat alle er fornøyd med.

Pedersen ønsker ikke å kommentere detaljer rundt byggeprosjektet – verken avstand til naboene og at det er fire boenheter i bygget i stedet for de to det er søkt for.

– Skjemmende

Naboer som iTromsø har kontaktet og som ikke ønsker å stå fram med navn og bilde har engasjert advokat for å protestere mot utbyggingen. De betegner hele prosjektet som skjemmende – et bygg som ikke passer inn i området.

– At en utbygger, som har fått dispensasjoner på flere områder, tar seg til rette på denne måten, er uakseptabelt. Kommunen må stoppe galskapen, blir det sagt.

foto
TETT: Nybygget er plassert tett inntil nabohusene og hindrer både for utsikt og sol. Foto: John Strandmo