Det er fylkesråd for næring, kultur og helse, Line Miriam Sandberg (Frp), som har tatt initiativet til å endre retningslinjene for den fylkeskommunale tilskuddsordningen til festivaler og kulturdager.

– Et av målene er å få til en mer rettferdig fordeling, sier Sandberg.

Lydhør

Blant de nye kriteriene er at også festivaler organisert som et aksjeselskap (AS) kan søke. Enkelte festivaler kan få tildelt støtte i tre år, og slipper å søke årlig, slik ordningen er nå. Og festivaler med tilbud til barn og unge under 18 år vil bli behandlet særskilt.

– Den gamle tilskuddsordningen ble vedtatt så kort tid tilbake som i 2011. Hvorfor vil du allerede nå endre ordningen, og hva ønsker du egentlig å oppnå med omleggingen av kriteriene?

– Jeg har lyttet til festivalene og mener de har rett i at det trengs en endring. En rettferdig og forutsigbar fordeling på festivalene, bygdedager og andre arrangementer vil tjene til alles beste i hele Troms.

– Vil noen festivaler få mindre og andre mer, med de nye kriteriene?

– Det kan godt hende. Det er ingen selvfølge at festivalene skal få støtte år etter år, etter år. Det er ikke min oppgave som politiker å fortelle hvor mange festivaler man skal ha eller på forhånd si om de får eller ikke. Nettopp derfor lager man felles kriterier. Om en festival overlever eller ikke er opp til publikum og innhold, sier fylkesråden.

Jevn fordeling

Festival-Troms består av alt fra bygdedager til ukeslange kulturfestivaler. I september hadde fylkesråden dialogmøte med festivalarrangørene i fylket for å få innspill om dagens ordning er bra nok eller om den må endres. Signalene hun fikk var blant annet ønske om langsiktighet og forutsigbarhet.

– Noen var livredde for at vi ville utelukke mange fra å søke og at de ville miste støtten, men det har ikke vært intensjonen. Jeg vil ha en jevn fordeling. I dag er det noen festivaler som har større mulighet til å innhente sponsorinntekter enn andre.

TIFF får mest

– Hvor stor er potten festivalene konkurrerer om midler fra?

– Hold deg fast, den er på 1,8 millioner kroner. 75 prosent av midlene går til Tromsø, 25 prosent til resten av fylket. Mitt ønske er å skape større forutsigbarhet for større arrangementer, som også er et sterkt ønske fra festivalene og kommunene.

– Tromsø Internasjonale filmfestival (TIFF) er en av landets største kulturfestivaler, målt i antall publikum. Hvordan vil de nye kriteriene slå ut for dem?

– Jeg vet at TIFF har vært en av festivalene som får mest. Det er egentlig ikke bare en festival, men en arrangør av arrangementer gjennom hele året. Også de kan få treårig støtte, og da må de selv fordele pengene til alt de driver med gjennom hele året.