Det kommer frem i en pressemelding fra regjeringen.

I neste års budsjett skal staten bevilge 170 millioner kroner til denne type forskning.

Mer penger

Dette er de viktigste tiltakene i planen:

  • Mer penger til marin forskning, både fra det offentlige og fra næringen selv

  • Tilrettelegge for flere marine næringsklynger

  • Økt samarbeid mellom forskningsmiljøene i Norge, blant annet utrede samlokalisering i Bergen

  • Økt internasjonalisering

- Marin sektor er svaret på mange av de utfordringene verden står overfor: Behovet for økt matproduksjon, nye energikilder og det grønne skiftet. Norge kan konkurrere i verdenstoppen innen havbaserte næringer. Da må vi bli bedre til å prioritere forskningsmidlene og sørge for at forskning munner ut i innovasjon og næringsutvikling, enten det handler om å modernisere den tradisjonelle fiskeindustrien, utvikle en bærekraftig oppdrettsnæring eller å utvikle helt nye næringer basert på ressurser fra havet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i pressemeldingen.

iTromsø oppdaterer saken!