Ønsker svar på spørsmål etter drap på nordmann i Kenya