Da Kulturhuset i Tromsø ble åpna 14. januar 1984, var det aller første verket som ble spilt Wagners ouverture til operaen «Mestersangerne fra Nürnberg» (1867). Verket ble spilt av et prosjektorkester med navnet Nordnorsk Symfoniorkester. Kanskje var det derfor noen som opplevde et déjà vu da Nordnorsk Symfoniorkester i går kveld åpna sin konsert med dette fantastiske verket hvor Wagner kommer med en instrumental forhåndspresentasjon av hva som senere dukker opp i hans eneste komiske opera som likevel ikke er fri for alvorlig filosofering.

Ouverturen er et mektig og komplekst stykke musikk med sine majestetiske og kraftfulle blåserpartier. Verket bygges opp gjennom storslåtte temaer som etter hvert vever seg inn i hverandre. Med stor dynamikk bølger musikken mot publikum. Dermed har orkesteret slått an tonen for en halvannen time med musikk fra ulike faser av musikkhistoriens romantiske epoke.

Dirigenten som solist

I konsertens andre verk overlater Lindberg dirigentstokken til Fabio Mastrangelo og inntar rollen som solist. Ferdinand Davids Konsert for trombone og orkester bærer preg av tida det ble skrevet i (1837). De høyromantiske idealene preger kunsten. Her er mye følelser, og musikk som setter ord på de følelsene som ikke kan settes ord på.

Lindberg bekrefter sitt ry som en trombonist i verdensklasse, og tar på en utmerket måte vare på både det smektende melodiøse og vakre, og også det virtuose og teknisk krevende i denne musikken.

Sibelius

Som siste verk på programmet sto Jean Sibelius' Symfoni nr. 1 i e-moll (1899). Verket har i seg det som kan stå som en fellesnevner for denne konserten; storhet og drama — lyrisk og smektende.

Sibelius var inspirert av Tsjaikovskij da han skrev sin første symfoni, 33 år gammel. Men han har forlatt programmusikken som Tsjaikovskij og andre romantiske komponister hadde stått for, og konvertert til absoluttmusikk hvor musikken ikke er et bilde på noe utenforstående, men er seg selv.

Symfonien preges av en kompakt orkestermusikk, men hvor komponisten i alt det storslåtte «rydder» plass til enkeltinstrumenter og instrumentgrupper. Det åpner med en lyrisk klarinettsolo, og mye av verkets karakter ligger i bruken av små solopartier, spesielt fra strykerne og treblåserne, men også en vakker waldhornsolo.

Med Lindbergs taktstokk over seg gir orkesteret verket en balansert og elegant dynamikk. Dette er musikk som krever kvalitet av musikerne, ikke bare som et kollektiv, men også som solister, og alt dette er definitivt på plass slik Nordnorsk Symfoniorkester framsto på denne konserten under Nordlysfestivalen.

Program:

Richard Wagner: Ouverture fra «Die Meistersinger von Nürnberg»

Ferdinand David: Konsert for trombone og orkester

Jean Sibelius: Symfoni nr. 1 i e-moll, op. 39

Ekstranummer:

Sibelius: Karelia-suite, siste sats

Kulturhuset, Hovedscenen, i går kveld

Publikum: Så godt som fullt hus.

foto
DIRIGENTEN: Christian Lindberg som dirigent for Nordnorsk Symfoniorkester i framføringa av Sibelius' Symfoni nr. 1. Foto: Ronald Johansen