Pasient døde etter feildosering av leddgiktmedisin