Riksantikvaren sender «dødshus»-søknad i retur

foto