Tour In Lyngensalps søker på nytt om dispensasjon fra motorferdselsloven for snøscooterkjøring på Breivikeidet, etter at fylkesmannen ville omgjøre kommunens tillatelse.

Vanskelig

Nå ønsker turoperatøren å lage én aktivitetsløype for alle aktivitetene i samme trasé, for å minimalisere bruken av både løypenett og snøscooter for preparering.

– Det er vanskelig å få gode tilrettelagte aktiviteter uten hjelpemidler som snøscooter, heter det i søknaden.