Med den hensikt at de skal styrke Norges kulturelle og kreative konkurransekraft, er næringspolitisk råd for kulturelle og kreative næringer nedsatt.

– Norsk kunst og kultur har et stort potensial for å styrke Norges konkurransekraft. Jeg er glad for at vi har fått så kompetente og suksessrike medspillere til å gi råd om hvordan vi best hevder oss i den globale konkurransen, som nå foregår lokalt, sier kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding.

En av disse medspillerne er Kim Daniel Arthur, som er spillgründer, deleier i Superplus og Tromsø-gutt. Han er med for underkategorien «dataspill». Da rådet i april ble lansert under Kildenkonferansen i Kristiansand ba regjeringen om innspill til medlemmer. Regjeringen skal ha mottatt over 70 forslag fra organisasjoner, virksomheter og enkeltaktører. Ni av de totalt 16 kandidatene skal være foreslått oppnevnt på bakgrunn av eksterne innspill. Det er også tatt inn kandidater som sitter for undergruppene musikk, film, design og arkitektur, litteratur og finans, IKT og opphavsrett.