I årevis har Tromsprodukt hjulpet folk i jobb - nå må de selv si opp ansatte.

selges: All produksjon og salg av interiør blir kuttet i Tromsprodukt. Det kan til syvende og sist også bety salg av dette bygget i Skippergata. Foto: John Strandmo