I en årrekke har tromsøbedriften produsert kjøkken, baderomsinnredninger og garderobe på Gimle. Interiøret er solgt i egne lokaler i Skippergata. Snart er alt historie, skal vi tro administrerende direktør Andreas Østenrød.

Konkurranseutsatt

– Etter at vi gikk fra å være en skjermet bedrift til å bli konkurranseutsatt, er vi nødt til å sikre vårt samfunnsoppdrag. I den forbindelse har vi satt søkelyset på hvilke avdelinger som er bærekraftige. Og så lenge produksjonen og salget av interiør ikke gir overskudd, er det naturlig å ta grep, sier Østenrød.

Mange oppdrag

Tidligere var Tromsprodukt tett tilknyttet både Nav og kommunen som begge sørget for attføringsoppdrag og -leveranser. Men etter at det meste nå skal ut på anbud, har ledelsen sett seg nødt til å omorganisere driften.

– Etter at det kom flere aktører på banen, er vi blitt konkurranseutsatt. Det har ført til dramatiske endringer for Tromsprodukt som helhet. Og skal vi sikre flest mulig arbeidsplasser og deltakere i fremtiden, er det nødvendig med endringer.

Tilnærme oss

Andreas Østenrød sier at Tromsprodukt må i så stor grad som mulig tilpasse seg dagens markedssituasjon. Det innebærer tøffere konkurranse om oppdrag som er anbudsbundet.

– Til nå har fire personer hatt interiøravdelingen som arbeidsplass. I tillegg kommer alle deltakerne som skal trenes opp før de går ut i arbeidslivet.

Spesiell situasjon

Østenrød legger ikke skjul på at situasjonen er veldig spesiell.

– Tromsprodukt har i mange tiår hatt som hovedoppgave å hjelpe folk tilbake i jobb. Nå blir vi nødt til å gjøre det motsatte.

– Når det er sagt, vil vi etterstrebe å finne andre arbeidsoppgaver til de personene som blir berørt.

Selge i Skippergata

Som et ledd i omstillingen, ser ikke administrerende direktør bort fra at andre tiltak blir nødvendige for å sikre driften. I det ligger blant annet salg av lokalitetene i Skippergata.

– Det er et bygg Tromsprodukt eier. Så langt foreligger det ingen styrevedtak på at eiendommen skal selges. Men jeg uteligger ingenting, sier Andreas Østenrød.

foto
nødvendig: Administrerende direktør Andreas Østenrød mener tiltakene som nå iverksettes er nødvendige for å sikre den fremtidige driften. Foto: Kjetil Vik