Forskningsstudie skal kartlegge sykehusansattes arbeidssituasjon i koronakrisen

foto