Statens vegvesen vil leie området i Tromsdalen til å lagre gamle asfaltmasser.

Det kommer frem av utkastet til en leieavtale mellom Tromsø kommune og Statens vegvesen region nord.

Les også: Avvikler avfallsmottak i Tromsdalen

Den gamle søppelfyllinga i Tromsdalen ble stengt i desember 2013. Siden har ikke området blitt leid ut.

I kontrakten står det blant annet at veivesenet skal få leie tomten fem år frem i tid. I denne perioden skal de bruke den gamle fyllinga til å oppbevare freste asfaltmasser mens reasfalteringen av Tromsøysundtunnelen pågår. De får også tillatelse til å bruke området til fremtidige prosjekter, men kommunen skriver at «urene masser tillates ikke deponert på fyllinga, uten etter skriftlig avtale med Tromsø kommune.».

Leieprisen for 1.700 kvadratmeter er satt til 51.000 kroner i året.