Onsdag ble regjeringens forslag til statsbudsjettet lagt fram. Det viste en økning på 4,7 milliarder kroner i frie inntekter til kommunene.

– Det er anslagsvis 20 millioner mer til Tromsø enn det vi beregnet i økonomiplanen vi la fram på tirsdag, forteller finansbyråd Jonas Stein (V) til iTromsø.

Advarer mot pengebruk

Der ble det budsjettert med 159 millioner i økte frie inntekter fra staten. Stein peker på at Tromsø er i en krevende økonomisk situasjon.

– Det er alltid positivt med merinntekter for kommunen, spesielt med tanke på den økonomiske situasjonen. Jeg vil advare de som skal ta over mot å bruke disse pengene ukritisk på nye driftsoppgaver, slik som å ansette flere folk.

Vil spare pengene

– Hvordan ville du brukt de ekstra pengene?

– Med den usikkerhet og de tøffe innsparingene det er i budsjettet, ville jeg avsatt midlene på fond. Det er det eneste fornuftige å gjøre i denne situasjonen, mener byråden.

Ellers etterlyser Stein et grønnere statsbudsjett.

– Jeg ser at budsjettet trenger å grønnvaskes.

Vil prioritere psykiatri

– Jeg håper at en del av disse pengene går til satsingen på rus og psykiatri, som regjeringen vil stimulere. Det har det avtroppende byrådet i Tromsø tatt høyde for og jeg håper at det påtroppende gjør det samme, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H), som i går presenterte statsbudsjettet på UiT.

Påtroppende byrådsleder, og ordfører fra neste sommer, Kristin Røymo (Ap), er ikke imponert over de ekstra midlene – eller av statsbudsjettet generelt.

– Det vi ser er at kommunene heller ikke i dette statsbudsjettet får de ressursene vi trenger for å gi folk de tjeneste vi har ansvar for.

Oljepengene

Hun peker også på regjeringens bruk av oljepenger.

– Regjeringen bruker veldig mye oljepenger uten å tilgodese kommunene. De gjør oss mer oljeavhengig, og det er et dårlig tegn når vi er inne i en tid hvor vi har behov for å skape nye arbeidsplasser – og skatteletter for de rikeste skaper ikke flere arbeidsplasser. I det store bildet har vi fått et statsbudsjett som vil skape enda større forskjeller mellom folk.

– Hva vil du bruke de ekstra pengene til Tromsø kommune på?

– I utgangspunktet, med kommunens driftsbudsjett for neste år, ser vi en negativ vekst for Tromsø kommune. Med tallene fra statsbudsjettet, kan det se ut som en liten reell økning, men det monner veldig lite. Budsjettfremlegget fra byrådet viste et mindreforbruk på 14 millioner kroner i skolen, så vi må se på hva det innebærer. I tillegg ser vi behov for mer penger innen rus og psykiatri.

foto
MÅ SPARE: Finansbyråd Jonas Stein (V) bedyrer at det påtroppende byrådet må spare de ekstra midlene kommunen får tildelt fra statsbudsjettet. Foto: Ronald Johansen Foto: Ronald Johansen