Koronapandemien fører til stort fall i antibiotikabruken

foto