Flere meldinger om familievold i Bergen julenatten: Tre barn ringte politiet selv

foto