Vitner etterlyses etter funn av død mann i Hammerfest