Vekterstreik får konsekvenser for legevakt og teststasjon i Trondheim