Brannvesenet i Oslo-regionen ber folk vise varsomhet ute på isen

foto