Helse Nord starter opp et eget «kriseteam»: – Dette er å sette de ulike sykehusene under administrasjon

foto