Det viser foreløpige tall fra strømbørsen Nord Pool.

I Midt-Norge blir prisen 23,02 øre per kWh på sitt høyeste, og i Nord-Norge blir den 17,9 øre. Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Ser man bort fra støtten men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 2,69 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms, og i Nord-Troms og Finnmark er det heller ingen forbruksavgift.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil lørdag ligge på 1,029 kroner per kWh. Det er 34,8 øre lavere enn på fredag og 48,003 øre høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm lørdag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 1,59 kroner per kWh. Deretter kommer Midt-Norge med en døgnpris på 18,7 øre og Nord-Norge med en døgnpris på 17,1 øre.

Den laveste kWh-prisen lørdag blir mellom klokken 23 og 00 i Nord- og Midt-Norge, da på 14,9 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 1,26 kroner.

Torsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 2,68 kroner per kWh og 15,3 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 96,9 øre per kWh og 1,7 øre per kWh.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.