– Mange av investeringsprosjektene som omfattes av reglene, har blitt modnet fram etter at de midlertidige reglene ble vedtatt. Hensynet til nøytrale skatteregler må derfor veies opp mot hensynet til forutsigbarhet. Alle lønnsomme investeringer før særskatt vil forbli lønnsomme etter skatt også med regjeringens forslag, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

I lys av pandemi og oljeprisfall vedtok Stortinget i juni 2020 midlertidige skatteregler for petroleumssektoren. Men nå er situasjonen en helt annen, med høye olje og gasspriser, understreker regjeringen.

Friinntektssatsen blir redusert fra 17,69 prosent til 12,4 prosent, og endringen trer i kraft med virkning for utgifter pådratt fra 1. januar.

Grepet vil øke skatteinntektene med 2 milliarder kroner til neste år, og over årene de midlertidige reglene vil gjelde, anslås statens inntekter å øke med totalt 11 milliarder kroner.