UiT-ekspert tror ikke SNNs omdømme har fått en varig knekk: – Forbrukere glemmer fort

foto