Politiet i Tromsø melder om trafikkuhell i tunnelsystemet.

«Skal være i rundkjøringen der man kan kjører av til parkeringsanlegget/sentrumstangenten, samt i retning mot Langnes», skriver politiet på Twitter.

Det skal ikke være personskade, men begge kjørefelt er sperret.

Tunnellen var stengt, klokken 16.14 melder politiet at skadestedet er ryddet og tunnellen åpen for vanlig ferdsel.

Førerne avhøres og sak opprettes, melder politiet.