Studentparlamentet ber Oslo Met avlyse fysiske eksamener

foto