Bergens smittevernoverlege mener tiltakene burde vært strengere