Fire personer til sykehus etter brann på sykehjem i Oslo