Nye samiske veivisere er klare – Skal forebygge uvitenhet, diskriminering og hatefulle ytringer

foto