Forbereder seg på jevnlige demonstrasjoner mot atomubåtene

foto