Nokut ber seks organisasjoner slutte å kalle seg universiteter

foto