Av:
  • Jørn K. Myreng

Trafikkulykke på Kvaløya – måtte stenge veien